Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  BpVuEmLa
  224
  Võ Đang
  2
  #cFF0000#bFakeLove
  203
  Nga My
  3
  TiuThin
  168
  Võ Đang
  4
  MiuNhi
  135
  Tinh Túc
  5
  HnAnh
  79
  Tiêu Dao
  6
  DiaLu
  72
  Võ Đang
  7
  BaoBao
  67
  Nga My
  8
  LngTuyt
  63
  Võ Đang
  9
  TO
  51
  Võ Đang
  10
  M
  50
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private