Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  1HtLRi
  95
  Võ Đang
  2
  TmTn
  71
  Võ Đang
  3
  ЮNh
  67
  Thiên Long
  4
  еcB߾c
  57
  Tiêu Dao
  5
  Thnht
  56
  Võ Đang
  6
  EmCnTrinh
  26
  Tiêu Dao
  7
  Hn
  23
  Nga My
  8
  NM
  22
  Nga My
  9
  McCt
  18
  Nga My
  10
  Gi
  14
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private