* Thiên Long PK (3.2 Cs) - Open 19h30 T2 24/09 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
15-8-2018
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long PK
------------------------------------
4-7
* Thiên Long PK (3.2 Cs) - Open 19h30 T2 24/09 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
15-8-2018
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
15-8-2018