Even đua top Open
15-04

➡ Giải thưởng đua top Open :
- Tính từ 19h30 T2 27/05 đến 10h T5 06/06
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

Even đua top Open 15-04
Thiên Long PK ( 3.2 Cs ) - 0pen 19h30 T2 27/05 .! 15-04